Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - 350 anat hp
Sau 2 - 315 hp

Nhận xét (1)

  • st
    stolianna, 19 Tháng tám, 2019 23:05

    Questo seno naturale e molto bello. Non farei niente. Dopo parto, gravidanza, invecchiamento si può fare qualcosa. Ma ora e belissimo cosi. Sembra una modella.

Chia sẻ bởi
13/08/2019
nu
nuriaalegre14

Hoạt động cuối cùng khoảng 4 giờ ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
MF
Miguel Fernandez Calderón
Albacete, Spain
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này