Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - Anatomical high profile 330cc
Sau 2 - Anatomical high profile 380cc (no 375cc option)
Sau 3 - Round moderate profile 300cc
Sau 4 - Round moderate profile 330cc

Nhận xét (0)

Chia sẻ bởi
16/05/2019
Sa
Saoirse, Australia

Hoạt động cuối cùng khoảng 20 giờ ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb dr david sharp plastic surgeon brisbane ipswich cropped
David Sharp
Greenslopes, Australia
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này