Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - 500
Sau 2 - 500
Sau 3 - 500 with lift

Nhận xét (0)

Chia sẻ bởi
14/05/2019
kk
kkiarash44

Hoạt động cuối cùng 2 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb september 2016 formal
Urmen Desai
Beverly Hills, United States
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này