Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - High profile anatomical 300cc
Sau 2 - high profile anatomical 290cc

Nhận xét (2)

  • fu
    funeraldirector222, 04 Tháng bảy, 2019 13:16

    You won’t be able to tell the difference between 10cc (girl that’s half a tablespoon). Go with the 300, they’ll look wonderful!

  • me
    melissa-ford87, 11 Tháng chín, 2019 09:29

    Thanks so much appreciate the comment

Chia sẻ bởi
18/04/2019
me
melissa-ford87

Hoạt động cuối cùng 9 ngày ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb dr david sharp plastic surgeon brisbane ipswich cropped
David Sharp
Greenslopes, Australia
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này