Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - Mesmo Meme 350
Sau 2 - polytech me so 390
Sau 3 - Mesmo 425

Nhận xét (1)

  • Be
    BettyWantsBoobs, 16 Tháng tư, 2019 13:52

    I like 1 or 2 the best

Chia sẻ bởi
15/04/2019
na
natalie2, Germany

Hoạt động cuối cùng 3 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb noah
Ernst Magnus Noah
Kassel, Germany
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này