Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - simulation
Sau 2 - simulation ronde proche anatomique
Sau 3 - prothese très ronde

Nhận xét (0)

Chia sẻ bởi
30/03/2019
Is
Isa7772, France

Hoạt động cuối cùng 8 ngày ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb gliksman jeremy 205
Jérémy Gliksman
Lyon et Genolier, France
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này