Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - 275
Sau 2 - 280 shaped

Nhận xét (0)

Chia sẻ bởi
26/03/2019
ar
arieleith95

Hoạt động cuối cùng 15 ngày ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb image
Christopher J. Davidson, MD, FACS
Wellesley , United States
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này