Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - L: CUSTOM IMPLANT R: CUSTOM IMPLANT

Nhận xét (0)

Chia sẻ bởi
13/03/2019
b-
b-naomi11

Hoạt động cuối cùng 4 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Phòng khám
Thumb ec9156a9 0ed3 4739 af08 7bd0a8ddff40
Dr. Bartsch & Dr. Gehl
Wien, Austria
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này