Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - 220 redondas
Sau 2 - 220 anatomicas
Sau 3 - 260 redondas
Sau 4 - 260 anatomicas

Nhận xét (1)

  • Bo
    Borstcorrectie, 19 Tháng ba, 2019 15:01

    260 anatomicas

Chia sẻ bởi
13/03/2019
ca
carlamds1989

Hoạt động cuối cùng 2 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb anagoncalves
Ana Gonçalves
Lisboa, Portugal
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này