Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - 275

Nhận xét (0)

Chia sẻ bởi
20/03/2019
al
aliazh34, France

Hoạt động cuối cùng 7 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb capture d %c3%a9cran 2017 12 06 %c3%a0 11.40.09
Ludovic Lievain
Rouen, France
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này