Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - Mentor 400 cc implant
Sau 2 - 300cc implant - Simulation
Sau 3 - Ideal Implant 350cc

Nhận xét (2)

  • Gy
    Gymratmom, 02 Tháng ba, 2019 18:00

    I’m leaning towards the ideal, has anyone else done the ideal implants ?

  • ch
    cheyenne-renee7, 07 Tháng tư, 2019 13:03

    I've heard of the ideals, they have good reviews all the ladies who love their's:) Also the 400s fills in very well on your frame! I'm so excited for you!!

Chia sẻ bởi
02/03/2019
Gy
Gymratmom, United States

Hoạt động cuối cùng khoảng 2 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb unadjustednonraw thumb 3988
Raj Sawh‐Martinez, MD, MHS
Lake Mary, United States
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này