Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - ergonomisch 275 ml
Sau 2 - ergonomisch 310

Nhận xét (1)

  • st
    stephanie256, 17 Tháng ba, 2019 00:05

    Definitely 310!!! Everyone always wishes they would’ve went bigger afterwards!! Lol

Chia sẻ bởi
16/03/2019
bu
bubbly, Germany

Hoạt động cuối cùng khoảng 3 giờ ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb drzi
Stefan Zimmermann
Dresden, Germany
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này