Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - CPG322 255cc
Sau 2 - CPG321 215cc
Sau 3 - CPG323 300cc

Nhận xét (0)

Chia sẻ bởi
02/02/2019
mi
mimmi, Sweden

Hoạt động cuối cùng 4 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb profilekarl
Karl Bremer
Jönköping, Sweden
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này