Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - 275 cc
Sau 2 - 305 cc
Sau 3 - 330 CC

Nhận xét (2)

  • Lo
    Lory, 26 Tháng ba, 2019 10:28

    Bonjour Sissi19, perso je préfère le 2 et cicatrice sous le sein, (ça se verra moins que sous les aisselles je pense) L'opération est prévue quand?

  • Si
    Sissi19, 03 Tháng tư, 2019 05:52

    J’ai retenu la cicatrice sous le sein. L’opération a eu lieu lundi 1er avril et j’ai finalement opté pour les 330.

Chia sẻ bởi
06/02/2019
Si
Sissi19, France

Hoạt động cuối cùng 4 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb unknown
Stephanie Poissonier COSTARD
Aix en Provence, France
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này