Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - rsf 375
Sau 2 - rsd 340
Sau 3 - rsd 380
Sau 4 - rsd 320

Nhận xét (0)

Chia sẻ bởi
22/12/2018
Cd
Cdx, Switzerland

Hoạt động cuối cùng 24 ngày ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb hd 300dpi  179
Francesco de Boccard
Lausanne, Switzerland
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này