Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - 405MP
Sau 2 - 420MP
Sau 3 - 500cc
Sau 4 - 460 MP

Nhận xét (1)

  • sh
    sherie01, 06 Tháng mười hai, 2018 12:41

    Anyone??

Chia sẻ bởi
06/12/2018
sh
sherie01, Australia

Hoạt động cuối cùng 5 ngày ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb anh nguyen
Anh Nguyen
Perth, Australia
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này