Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - filing 120
Sau 2 - 225
Sau 3 - 310/285

Nhận xét (1)

  • Lo
    Lory, 26 Tháng ba, 2019 10:36

    Bonjour Nathalie2828, avez-vous fait votre choix? L'opération est pour quand? Perso je préfère 225cc

Chia sẻ bởi
08/12/2018
na
nathalie2828, France

Hoạt động cuối cùng khoảng 2 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb 626979
Adel Louafi
Paris, France
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này