Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - sientra moderate plus 455 cc
Sau 2 - sientra low 310 cc
Sau 3 - mentor moderate plus 400 cc

Nhận xét (1)

  • 3f
    3fingermly, 29 Tháng mười một, 2018 04:52

    I really like the original

Chia sẻ bởi
29/11/2018
An
Anne33, United States

Hoạt động cuối cùng 4 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb dr ellen
Ellen Janetzke
Bloomfield Hills, United States
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này