Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - SSLP 300
Sau 2 - SSM 345

Nhận xét (1)

  • rh
    rhrelyea, 30 Tháng mười, 2018 11:01

    Thanks! Ended up going with the 345 and think I will love them!

Chia sẻ bởi
24/10/2018
rh
rhrelyea

Hoạt động cuối cùng khoảng 2 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
JB
Joel B Beck
Foster City, United States
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này