Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật mặt
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng khuôn mặt thẩm mỹ ưa thích của bạn
Sau 1 - rhinoplasty chin

Nhận xét (1)

  • pe
    perion2323, 03 Tháng ba, 2019 05:52

    I want a neck lift

Chia sẻ bởi
14/09/2018
no
nomajawad

Hoạt động cuối cùng 4 ngày ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Phẫu thuật thẩm mỹ trên khuôn mặt
Thumb afa logo square
Raghu Athre
Houston, United States
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này