Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - Mentor anatomical moderate projection 315 cc
Sau 2 - Motiva Ergonomix "Demi" 380 cc
Sau 3 - Motiva Ergonomix "mini" 245 cc
Sau 4 - Motiva Ergonomix "mini" 275 cc

Nhận xét (2)

  • jo
    jokillick, 08 Tháng tám, 2018 10:52

    keep it natural better for the long term of your body!

  • Al
    AliFord, 11 Tháng hai, 2019 23:07

    Thank you for your concern, however, I don’t think this is the appropriate place for comments of that nature. I had surgery 6 months ago with no issues and very happy with the results. I fully encourage woman to do what they want with their bodies and not listen to people who haven’t had first hand experience.

Chia sẻ bởi
20/06/2018
Al
AliFord, Australia

Hoạt động cuối cùng 2 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb dr steve merten headshot 2014
Steve Merten
Sydney, Australia
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này