Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - 255cc Classic Profile
Sau 2 - 215cc Classic Profile

Nhận xét (1)

  • as
    asianhourglass, 08 Tháng tư, 2018 04:37

    Even 275 is subtle, I would go a tad bit bigger because thats a lot of money for such a very small difference.

Chia sẻ bởi
24/03/2018
Aa
Aandromeda, United States

Hoạt động cuối cùng 5 ngày ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb dr richards
Franklin Richards
Bethesda, United States
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này