Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - Arion GS HP 240cc
Sau 2 - 240cc

Nhận xét (0)

Chia sẻ bởi
08/03/2018
go
gorblanette06

Hoạt động cuối cùng 28 ngày ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb 20dac2fa b744 40a7 a680 ec687f9d1b77
Docteur Aurélien Martinage
Nice-Draguignan, France
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này