Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật mặt
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng khuôn mặt thẩm mỹ ưa thích của bạn
Sau 1 - Simulacion 1
Sau 2 - Simulacion 2
Sau 3 - Simulacion 3

Nhận xét (1)

  • ra
    rafaelara7, 01 Tháng ba, 2019 16:26

    muy buena, esa nariz le queda perfecta

Chia sẻ bởi
13/02/2018
Sa
Saol, Spain

Hoạt động cuối cùng 18 ngày ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb bj
Joan-Pere Barret Nerín
Barcelona, Spain
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này