Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - sientra 275cc E
Sau 2 - 240cc Sientra E
Sau 3 - 210cc E sientra
Sau 4 - 310cc Sientra E

Nhận xét (1)

  • as
    asianhourglass, 08 Tháng tư, 2018 04:29

    You are really tall, I would think of looking into 325 to 350, most people have boob greed after surgery wishing they got bigger. That range would fit your frame while maintaining a natural look naked.

Chia sẻ bởi
24/02/2018
Rk
Rk, United States

Hoạt động cuối cùng 5 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb sj editied black and white
Steven R Jacobson
Rochester, United States
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này