Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - 240 integrity
Sau 2 - anatomical
Sau 3 - moderate profile integrity round 275cc
Sau 4 - integrity 220 moderate profile

Nhận xét (1)

  • La
    Lala25, 10 Tháng một, 2019 16:29

    I would love to have anatomical but my surgeon said it doesnt qualify because my breasts are soft and I do alot of sports so the risk is higher that it turns. I would go anatomical or smaller round ones. <3

Chia sẻ bởi
24/12/2017
An
Angy, United Arab Emirates

Hoạt động cuối cùng 5 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb erp 4719 copia 2
Matteo Vigo
DUBAI, United Arab Emirates
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này