Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - SRM 210
Sau 2 - SRM 505
Sau 3 - SRM 240e
Sau 4 - SRM 210e

Nhận xét (0)

Chia sẻ bởi
29/09/2017
KJ
KJBBBQBL, United States

Hoạt động cuối cùng 21 ngày ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
MH
Mliss Hogan
Covington, United States
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này