Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - 475 moderate profile
Sau 2 - 475 high profile

Nhận xét (1)

  • ka
    katie-180, 03 Tháng tám, 2018 12:41

    I feel your left breast is a little larger and may need a smaller size?

Chia sẻ bởi
30/11/2016
Sa
Sar, United Kingdom

Hoạt động cuối cùng 4 tháng ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb portsmouth mr nick bennett
Nicholas Bennett
Havant, United Kingdom
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này