Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - 400
Sau 2 - 450
Sau 3 - 500
Sau 4 - 300

Nhận xét (0)

Chia sẻ bởi
24/06/2016
Fr
Froggiefro, United States

Hoạt động cuối cùng 22 ngày ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb burns 288 low res
John Lanier Burns
Dallas, United States
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này