Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - 380
Sau 2 - Intervention

Nhận xét (0)

Chia sẻ bởi
30/11/2015
ju
justinemambu49, France

Hoạt động cuối cùng hơn 3 năm ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb 222413 10151640249002933 1070495253 n
Alice De Taddeo
Paris, France
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này