Cộng đồng mô phỏng 3D
Trước và sau phẫu thuật ngực
Image
Trước
Image
Trước

Crisalix chỉ phục vụ mục đích tham khảo và minh hoạ, nó không xác nhận hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả

View 3D in high resolution - BETA
Bình chọn cho mô phỏng nâng sửa ngực của bạn
Sau 1 - 400 cc round high sg
Sau 2 - 500 cc round high sg
Sau 3 - 400 anatomical sg
Sau 4 - 375 cc anatomical

Nhận xét (0)

Chia sẻ bởi
10/09/2015
Mi
Mia, Norway

Hoạt động cuối cùng khoảng 2 năm ago

Chia sẻ nó!
Thực hiện 3D của riêng bạn trước và sau
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ
Thumb 1379057718090 a
Margit Hammerstad
Drammen, Norway
Bắt đầu tư vấn với bác sĩ về mô phỏng 3D này